Trà xanh Bến Xuân

Trà xanh Bến xuân

300.000

Trà xanh Bến Xuân

Trà xanh Bến Xuân

300.000

Chè truyền thống

Trà xanh Thượng Hạng

100.000

Chè truyền thống

Trà xanh – Bộ hộp 600g

400.000

Chè truyền thống

Trà xanh – Bộ hộp 400g

350.000

Chè truyền thống

Trà xanh – 200g

100.000

Chè truyền thống

Trà xanh Bến Xuân – 100g

50.000

Chè truyền thống

Trà xanh số 3

40.000

Chè truyền thống

Trà xanh số 2

30.000

Chè truyền thống

Trà xanh số 1

20.000
0334 979 973