Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Xóm Làng Thượng – xã Phú Thịnh – H. Đại Từ – Tỉnh Thái Nguyên
Giám đốc HTX: Hà Thị Yến
Số điện thoại: 0334 979 973
Số TK ngân hàng Agribank:
Email: hoptacxachehaiyen@gmail.com
Website: htxchehaiyen.com

Quý khách vui lòng gửi thông tin theo form sau :