Chè truyền thống

Trà xanh Thượng Hạng

100.000

Chè truyền thống

Trà xanh – Bộ hộp 600g

400.000

Chè truyền thống

Trà xanh – Bộ hộp 400g

350.000

Chè truyền thống

Trà xanh – 200g

100.000

Chè truyền thống

Trà xanh Bến Xuân – 100g

50.000

Chè truyền thống

Trà xanh số 3

40.000

Chè truyền thống

Trà xanh số 2

30.000

Chè truyền thống

Trà xanh số 1

20.000
0334 979 973